Samenvatting bied- en speelafspraken

Standaard 5 Hoog: bied- en speelafspraken:

 

 

 

Elk biedsysteem bestaat uit een serie van onderling samenhangende biedafspraken die jij:

  • in de les geleerd hebt
  • samen met jouw partner hebt gemaakt
  • samen (met je partner) op papier hebt gezet.

In de les krijg je de stof aangereikt zoals die beschreven staat in het lesboek dat gehanteerd wordt. In dat lesboek staan al dan niet per hoofdstuk samenvattingen van hetgeen behandeld is. 

Zo staat bij het Bridgeleerboek voor Iedereen, het lesboek dat wij hanteren, telkens in de laatste paragraaf van een les een schematische samenvatting van de behandelde stof.  

Samen met je partner spreek je af wat jij verstaat, begrijpt, kunt onthouden, van hetgeen in de les behandeld is. In het begin zijn het basale afspraken zoals 1  kan een 2 kaart zijn. In de loop van de tijd breid zich dat uit.
Die afspraken zet je op je systeemkaart die je meeneemt als je gaat bridgen.

Het is goed, aan te bevelen, om samen jet jouw partner, de afspraken, regels, die in de les aangeboden zijn, en die je nog weet, in de praktijk toepast, op papier te zetten. Doordat je de afspraken op papier zet wordt je gedwongen er over na te denken, dan worden ze als het ware weer eens een keer extra in de hersenen opgeslagen.
Telkens als je dit doet zul je merken dat je meer weet. Je kunt meer op schrijven! Je hebt actuele en vooral praktische bridge kennis is alleen al door (regelmatig) te spelen, vergroot.

Om je te helpen (het geheugengebied af te kaderen) hebben wij een samenvatting gemaakt van de meest voorkomende  bied- en speelafspraken die in onze lesboeken behandeld zijn.
Pak hieruit wat je kent, wilt gebruiken
Gebruik de kaart als basis voor het maken van de geheugensteun die jij en jouw partner gebruiken.
Door hem persoonlijk te maken maak je de inhoud ook eigen en daar gaat het immers om.

Interesse in de bied en speel afspraken? klik hier.

Suc6