Bridgeleerapp 1 voor iedereen

Bridgeleerapp 1 voor iedereen

Bij DEEL 1

Bridgeapp, de opening

84 oefeningen voor het openen op 1-hoogte en het bieden daarna!
Een centrale plaats krijgen de 3 vragen van de biedroutine:

Wat belooft partner?
Samen een fit?
Samen 25 punten?

Hierdoor leert de cursist spelenderwijs om zich steeds af te vragen
‘wat hebben partner en ik SAMEN‘,
in plaats van zich alleen op de eigen kaarten te concentreren,
een valkuil voor menig beginnende bridger.

Geschikt voor: PC, Mac, Tablet

Kosten € 9,50
Bestellen klik hier