Bridge: het begin

Vanaf de start van het het spel

Bridge begint bij het delen van de kaarten, dat doet ‘de dealer’. Die geeft niet alleen de kaarten maar begint ook de bieding, doet het openingsbod.
In deze pagina sta wij kort stil bij het delen van de kaarten, de mogelijke verdelingen  en vervolgens zeggen we wat over de opening, het eerste bod.

Het delen :
De dealer schudt en deelt de kaarten (een voor een, met de klok mee). Elke deelnemer krijgt 13 kaarten die willekeurig verdeeld zitten.                           .                                                                                                                     ———>
Van links naar rechts, daarna weer van links naar rechts. <——— Je mag dus geen twee kaarten achter elkaar op hetzelfde stapeltje leggen.

Je kunt ook ritsend geven. In vijf stapels, van links naar rechts en van rechts naar links
Stapel 1  kaart  1-9-17-25-33-41-49                                                 ——->
Stapel 2  kaart  2-8-10-16-18-24-26-32-34-40-42-48-50     <——-
Stapel 3 kaart   3-7-11-15-19-23-27-31-35-39-43-47-51       ——–
Stapel 4 kaart 4-6-12-14-20-22-28-30-36-38-44-46-52        <——-  In de nieuwsbrief van januari meer info over dit onderwerp!

verdeelde kaart

Vervolgens nemen we de kaarten op, sorteren die, (zwart, rood, zwart, rood) dan vergis je je niet zo makkelijk. Dan kijken we naar de mogelijke verdelingen van de kaarten over de verschillende handen. In bijna de helft van de gevallen heb je een verdeelde hand (SA-verdeling). De kans dat jouw hand exact een 4, 4, 4, 1 verdeling kent is heel klein (3%). Zie de tabel.

Spel  1 N/– tekst 1
N/ – – tekst 2
N
W O
Z
Noord Oost Zuid West  tekst 3