BRIDGEDOCENT

Onze bridgedocent(en):

 

 

Betsy

Betsy NBB Bridgedocent

Betsy van Kruisbergen, hoort bij de inventaris van Bridgeles Nijmegen. Zij is een van de oprichters, zorgt ervoor dat een de les(sen) vlot verlopen, dat het goede materiaal ter plekke is en gaandeweg neemt ze een steeds grotere en daarmee duidelijke rol op zich bij het geven van bridgeles.
In 2014 haalde zijn haar NBB Bridgedocenten diploma.
Na 2 jaar ervaring te hebben opgedaan met Berry Westra’s Bridge in een Flits is ook zij er van mening dat het Bridgleerboek voor Iedereen didactisch meer te beiden heeft.
Daarmee volgen we als BridgelesNijmegen het door de NBB aanbevolen biedsysteem Standaard 5 Hoog. 

 

Huub

Huub Hilgers NBB gediplomeerd Bridgedocent


Huub Hilgers,
kreeg in 1992 de bridgesmaak te pakken. In zijn rol van voorzitter van BC Kwetsbaar’70 werd het voor hem duidelijk dat clubbridge alleen kan blijven bestaan als er nieuwe bridgers komen, er les gegeven wordt. Omdat Ad de Bever vertelde te stoppen als docent sprong hij ‘in het gat’. Liep ‘stage’ bij Ad en bij Math Schiffelers en schreef zich in voor de NBB docentenopleiding. In 2013 richtte hij, samen met Betsy Bridgelesnijmegen op. De volgende stap is de start van Wijze(R) bridgeclub voor beginners.

 

Sinds kort (2017) is Huub toegetreden tot het bestuur van de Vereninging Van Bridgedocenten. 
“Als je lid bent van een vereniging moet je ook bereid zijn iet voor die vereniging te doen”.

 

 

 

 

Ryks de Jong is NBB bridgedocent en tot 2015 voorzitter van de sterkste bridgeclub in Nijmegen BBN, zelf een sterke bridger, geeft mede vorm en inhoud aan Bridgeles Nijmegen.
Daarnaast gaat hij ons helpen met Wijze(R) en met de opzet en uitvoering van bridgelessen.
We zijn blij met zijn komst. We maken graag van zijn bridgekennis en enthousiasme gebruik.