LEREN BRIDGEN

Bridgeles voor iedereen / Iedereen kan leren bridgen.

Bridge leer je niet ‘van zelf’. Daar is een en ander voor nodig. Spelplezier, spelkennis, een geschoolde (NBB gediplomeerde) bridgedocent en last but not least mensen om mee te kaarten.

Binnen Bridgeles Nijmegen:
– brengen we je op een toegankelijke (didactisch verantwoorde) manier de bridgetheorie bij.
– hebben we (ruim) aandacht voor het plezier in het kaarten, het kaartspel
– kun je het geleerde (de theorie) in de praktijk brengen, toetsen, bij onze oefenclub WijzeR
– je verder ontwikkelen als bridgespeler door middel van na- of bijscholing.

Onze bridgelessen kenmerken zich door elementen die, op elk niveau, telkens weer terug komen:

  • Vragenkwartiertje naar aanleiding van de stof van de vorige les.
  • Power Point presentatie met de theorie.
  • Per ‘bridgetafel’ oefeningen: je bespreekt de behandelde theorie onderling nog eens door.
  • Actief oefenen: de behandelde theorie wordt vertaald in geselecteerde spellen waar de cursisten na de pauze actief mee aan de slag gaan.
  • Spellen worden, spel voor spel, (klassikaal) nabesproken.

Leergericht bridgeonderwijs en Spel Peil Ontwikkeling zijn de peilers van Bridgeles Nijmegen.

Onze basis is het  Bridgeleerboek voor iedereendeel I en deel II

praktisch naslagwerk

 

Een nieuw bridgeleerboek voor iedereen, die wil leren bridgen volgens het biedsysteem Standaard Hoog, de 5-kaart Hoog methode die door de Nederlandse Bridge Bond tot standaard is benoemd.

Structuur, Houvast en Plezier zijn de pijlers van het Bridgeleerboek voor iedereen.

Daarnaast biedt het leerboek een duidelijke structuur van de speel- en biedonderwerpen

Spel Peil Ontwikkeling:

Het vervolg op deze basis is divers, voor elk wat wils, wij noemen het Spel Peil Ontwikkeling
Voorbeelden hiervan zijn
– verbetering (bied)systeem, aanleren (theorie en praktijk) 5-kaart of Biedermeijer
Multi / Muiderberg (zwakke openingen)

Aansluitend bij het eigen bridgeniveau, de reeds aanwezige kennis / vaardigheden geven we les aan groepen van iedere gewenste grootte.
In overleg bepalen we de inhoud, het tijdstip en de locatie van de lessen
Je kunt hierbij denken aan:
– een cyclus van 3 of 4 lessen rond Afspel of Tegenspel, Controles & Slembieden.
– ondersteuning bij het thuisbridge,we kijken over jouw schouder mee en geven gevraagd (en ongevraagd) advies.

 

Spel peil ontwikkeling / Passageclub WijzeR

Spel peil ontwikkeling:  bekende zaken (hot items uit de basiscursus) herhalen en uitdiepen, nieuwe zaken leren. bridge voor beginnersKennismaken met competitiespelen en heel veel oefenen. Ook zeer geschikt als cursus voor mensen die lang geleden hebben leren bridgen en het weer willen oppakken.
Voor deze groep hebben we onze Passageclub WijzeR opgericht.
Je speelt eens per week (woensdagavond) een aantal op een thema georiënteerde spellen, krijgt de daarbij behorende theorie nog eens aangereikt en je ontmoet mensen die net als jij kaarten leuk vinden en er zich verder in willen verdiepen.
WijzeR is als reguliere bridgeclub aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB).