Huub Hilgers

Bridgedocent Huub Hilgers is  in het dagelijks leven werkzaam als  psychiatrisch verpleegkundige bij Pro Persona te Nijmegen (complexe ambulante  behandeling).

Huub Hilgers

Huub Hilgers

Via de tennisclub (TV Malden) kwam hij begin jaren negentig in aanraking met bridge (winteractiviteit). Sinds die tijd heeft hij bridge ervaren als leuk, leerzaam. Het spel is nooit hetzelfde, elke keer weer net anders. Hij ervaart het dan ook als een uitdaging om er uit te halen wat er voor hemzelf  in zit.  Sinds 1995 speelt hij in clubverband bij BC Kwetsbaar ’70.
Nadat in 2011 duidelijk werd dat de toenmalige docent Ad de Bever zou gaan stoppen met het geven van Bridgeles heeft hij zich ‘gestort’ op dit thema. Hij liep een jaar mee met Ad, keek als het ware ‘de kunst af’. Schreef zich in voor de cursus NBB Bridgedocent en haalde het Docentendiploma.
Vragen van leerlingen over het vervolg na de bridgeles zetten hem aan het denken. De stap van cursist naar clublid wordt door de gemiddelde cursist als groot ervaren. Samen met Ryks de Jong, collega cursist bij de docentenopleiding, kwam het idee van een Passageclub op. Een club voor de beginnende bridger, gestart en geleid door de docenten van Bridgelesnijmegen, die de beginnende ‘Nijmeegse’ bridger opleid tot clubbridger die zijn plek vind bij een van de Nijmeegse Bridgeclubs.

Van 2009 tot en met 2014 speelde hij ook bij Hoog – Laag (Ooij) waar hij ook als wedstrijdleider optrad.
In 2014 en 2015 assisteerde hij bij de Nijmeegse editie van de Unicef Unicef Bridge drive.
Bij Kwetsbaar’ 70 , zijn thuisclub, was hij jaren voorzitter en ondersteunde de jaarlijkse Sint Nikolaas en Lente drive

 

Huub Hilgers:

Ik vind het leuk om anderen (jou?) dingen te leren. Bridge is een complex spel maar kent (gelukkig) veel vaste afspraken zodat we niet telkens het wiel opnieuw moeten uitvinden.
Ik vind het leuk om over bridge te praten, te vertellen waarom het spel zo gespeeld “moet” worden.
Tegenwoordig maakt bijna elke bridge kennis met het biedsysteem Standaard 5 Hoog. Berry Westra maakte dit systeem populair. Wij maakten gebruik van zijn boeken (Flits 1 en Flits 2, Flitsend spelen) voor onze lessen.
We merkten wel dat de opbouw zoals die door Berry gebruikt wordt niet altijd aansluit bij ‘onze’ cursist.
Vanaf 2016 kiezen we dan ook voor een nieuwe opzet van onze lessen. Het bridgeleerboek dat wij nu gaan hanteren houdt bewust rekening met de verschillende leerstijlen die de cursisten (kunnen) hebben, doet bewust een appèl op verschillende hersenfuncties zodat ‘alle gegevens’ beter en onthouden en verwerkt worden.

 

Leservaring:

Binnen mijn werk als psychiatrisch verpleegkundige geef ik regelmatig trainingen aan groepen.  Deze ervaring neem ik mee bij het geven van bridgeles. Vanaf 2011 loop ik mee met de beginnerslessen die gegeven werden door ervaren docenten. Gedurende het seizoen 2012-13 heb ik samen met Ad de Bever de cursus Bridge in een Flits deel 1 en 2 gegeven. Dit is een modern lesprogramma dat vanaf de eerste les theorie combineert met spelplezier.

Resultaten
20 cursisten volgen in 2013 /2014  Bridge in een Flits deel  I en II .
10 cursisten hebben we afgelopen winter begeleid bij de TV cursus ‘Iedereen kan bridgen’.
26 (ex) cursisten scheven zich in voor Wijze(R) bridgeclub voor beginners.
De Inschrijving voor het seizoen 2014 – 2015 loopt naar wens. Gezamenlijk bieden we, naast Passageclub WijzeR 3 lesmomenten aan.
In het seizoen 2014-15 mochten we weer ruim 25 cursisten opleiden. De meerderheid (>20) is doorgestroomd naar onze Passageclub.
Tijdens het cursusjaar 2015-16 gaven we ook losse trainingen (vijf-kaart hoog voor de reeds gevorderde bridger).
Bij WijzeR stroomden de eerste leden uit. Hun 2 jarige lidmaatschap zat er op.
Voor het nieuwe seizoen beginnen we dus met een nieuwe lesmethode en ronden we voor een groep de serie Bridge in een Flits af.

Velden met een * zijn verplicht