Unicef Hartentroef Bridgedrive

18 november 2018: eerste lustrum Unicef Hartentroef Bridgedrive
Voorde vijfde keer op rij organiseert Unicef Nijmegen in Hotel Erica haar jaarlijkse Hartentoef Bridgedrive.

De opbrengst is voor het alom bekende goede doel, het misdeelde kind.

Clinic Berry Westra:
Ter gelegenheid van het 1ste lustrum geeft Berry Westra een gratis clinic aan de club die (landelijk) met de meeste inschrijvingen deelneemt.

Inschrijven via deze link Inschrijving geldt na overmaking van het inschrijfgeld.